• przygotowanie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wraz z reprezentacją procesową,
  • przygotowanie wniosku o zabezpieczenie spadku,
  • przygotowanie wniosku o sporządzenie spisu inwentarza,
  • odwołanie darowizn.