• sporządzanie pozwów i odpowiedzi na pozew o rozwód, separację, zniesienie wspólnoty majątkowej,
  • sporządzanie wniosków o podział majątku,
  • sporządzanie planów wychowawczych,
  • sporządzanie wniosków o ustanowienie zabezpieczeń alimentacyjnych,
  • sporządzanie pozwów o pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie ojcostwa, uznanie ojcostwa,
  • mediacje rodzinne.