Badania lekarskie kobiet ciężarnych w godzinach pracy

Czy pracodawca ma obowiązek umożliwić mi wyjście na badania lekarskie związane z ciążą w godzinach pracy bez dodatkowego żądania za to brania dni urlopu lub godzin z urlopu? Ela z Legnicy

Ciężarne pracownice podlegają szczególnej ochronie. Na podstawie art. 185 § 2 kodeksu pracy Twój pracodawca jest obowiązany udzielić Ci zwolnienia od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie.

Jednakże jak to w prawie bywa muszą zostać spełnione pewne przesłanki:

  • przeprowadzane badania muszą pozostawać w związku z ciążą,
  • badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy.

Termin i czas badań wyznacza lekarz zgodnie z możliwościami

służby zdrowia, to od niego zależy liczba oraz częstotliwość badań, przepisy prawa tego nie limitują. Aczkolwiek mając na uwadze art.185 § 2 kodeksu pracy powinnaś w trakcie ustalania godziny badań z lekarzem poinformować go w jakich godzinach wykonujesz pracę oraz że wyznaczona godzina może pozostawać w kolizji z pracą.

Za czas nieobecności w pracy z tego powodu zachowujesz swoje prawo do wynagrodzenia! Zostanie ono ustalone zgodnie z zasadami obowiązującymi przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy.

Podsumowując nie musisz w związku z badaniami lekarskimi żądać urlopu! Oczywiście przy spełnieniu wyżej wymienionych warunków.

Jeśli masz wątpliwości natury prawnej zadzwoń – 533 475 835 lub napisz do nas: sekretariat@kprawnamp.pl. Zachęcam do kontaktu i pozdrawiam Was gorąco!