Z naszej wokandy

Fantastyczne wieści z Warszawy…  Ten tydzień dodał nam skrzydeł.

A jak z Warszawy wieści, to prawników cieszą min. wiadomości z Sądu Najwyższego ?

Wtajemniczeni wiedzą, że to już wyższa szkoła jazdy dla nas prawników.

Wysiłek sprzed dwóch lat, kiedy to na 6 rąk pisaliśmy przez ponad tydzień skargę kasacyjną, wchodząc do sprawy jako zupełnie nowi pełnomocnicy opłacił się – przyznajemy nie było to łatwe.

Musieliśmy najpierw przebrnąć przez 8 tomów akt sądowych, które w sądzie rozpatrywano przez lat prawie 3. Głęboka analiza podjętych czynności procesowych przez strony, sąd, analiza dowodów, konsultacje z klientką to jakieś 10 dni pracy kilku osób.

Pierwsza radość nas i klientkę spotkała już rok temu, kiedy ustaliliśmy, że Sąd Najwyższy orzekł na posiedzeniu niejawnym o przyjęciu skargi kasacyjnej – to już pierwszy sukces uwierzcie, trzeba się wysilić procesowo by sędziów Sądu Najwyższego do tego przekonać.

A teraz wiadomość, że Sąd Najwyższy uznał nasze racje i cofnął sprawę do ponownego rozpoznania to miód na nasze uszy i serca (sygnatura akt IV CSK 671/18).

Sprawa opiera się na roszczeniu zapłaty kwoty 310.500 zł tytułem rozliczenia nakładów poczynionych przez jednego małżonka ze swojego majątku na majątek odrębny drugiego. Strony na moment wytoczenia powództwa były rozwiedzione, natomiast w momencie dokonywania stosowych nakładów pozostawały w związku małżeńskim. Sąd I instancji, a za nim Sąd II instancji ustalił, iż nie jest możliwe matematyczne wyliczenie nakładów poczynionych przez małżonka który wytoczył powództwo i zastosował regulację art. 322 k.p.c. oceniając poczynione nakłady na kwotę 250.000,00 zł, którą to kwotę Sąd zasądził. Jednocześnie Sąd rozpoznający sprawę uznał, iż doszło względem pozwanej do bezpodstawnego wzbogacenia, z czym się absolutnie nie zgodziliśmy, widzimy tu bowiem dokonanie nieuprawnionej pomocy jednej ze stron postępowania (w tym przypadku strony przeciwnej).

Gratulacje dla całego zespołu, zaangażowanego w tą sprawę.

Jeśli masz wątpliwości natury prawnej zadzwoń – 533 475 835 lub napisz do nas: sekretariat@kprawnamp.pl. Zachęcam do kontaktu i pozdrawiam Was gorąco!