Wyrobienie paszportu dla dziecka bez zgody drugiego rodzica

Co do zasady, wyrobienie dziecku paszportu wymaga zgody obojga rodziców, gdyż jest to, posługując się językiem kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, istotna sprawa.

Jeśli władza rodzicielska drugiego rodzica jest ograniczona, to zachodzi pytanie, czy w jej ograniczonym zakresie mieści się wyrażanie zgody na wyrobienie paszportu i wyjazd dziecka.

Jeśli rodzic pierwszoplanowy i dziecko nie mają kontaktu z drugim rodzicem, dla zapewnienia sobie spokoju w przyszłości, jednym z proponowanych przez nas rozwiązań, jest wystąpienie do sądu o pozbawienie go władzy rodzicielskiej.

Kolejną możliwością jest wystąpienie do sądu o wydanie zgody na wyrobienie dokumentu paszportowego, co zastępuje zgodę jednego z rodziców. Jest to rozwiązanie, o którym wprost mówi art. 14 ustawy o dokumentach paszportowych. Rozwiązanie to jest stosowane, gdy brak jest zgodnego stanowiska rodziców, względnie gdy nie da się uzyskać zgody drugiego z nich.

Warto zwrócić uwagę na jedną rzecz,  w przypadku wyrobienia dowodu osobistego małoletniemu, na którym też przecież można podróżować, wymagana jest zgoda tylko jednego z rodziców. Jednak nie rozwiązuje to podstawowej kwestii,  wyjazd zagraniczny dziecka to sprawa o istotnym znaczeniu. Wciąż zatem wymaga zgody drugiego rodzica,  jeśli ten nie został pozbawiony praw rodzicielskich. Nie jest to więc żadnego rodzaju furtka, dla obejścia przepisów o dokumentach paszportowych.

Wydaje się jednak, że najrozsądniejsze byłoby po prostu pozbawienie władzy rodzicielskiej drugiego rodzica i tym samym załatwienie za jednym zamachem innych problemów, które mogą pojawić się w przyszłości.

Minusem tego rozwiązania jest niewątpliwie czas, potrzebny na rozstrzygnięcie przez sąd, czy zaistniały przesłanki do pozbawienia ojca władzy rodzicielskiej.

Jeśli masz wątpliwości natury prawnej zadzwoń – 533 475 835 lub napisz do nas: sekretariat@kprawnamp.pl. Zachęcam do kontaktu i pozdrawiam Was gorąco!