Nasze usługi obejmują swoim zakresem również usługi mediacyjne, zarządzanie konfliktami oraz polubowne rozwiązywanie konfliktów rodzinnych, wsparcie w mobbingu, separacji, rozwodzie, stalkingu.

Szkolenia z aspektów prawnych:

Nasza Kancelaria organizuje i prowadzi szkolenia z zakresu tematyki prawnej. Na życzenia klienta organizujemy szkolenia, których tematyka dostosowana jest do jego indywidualnych potrzeb.

Szkolenie możemy zorganizować w:

  • w siedzibie Naszej Kancelarii dla mniejszych grup docelowych,
  • u klienta, polecane dla tzw. szkoleń zamkniętych,
  • u podmiotu zewnętrznego np. w sali konferencyjnej hotelu.