Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

  • doradztwo w zakresie dochodzenia zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
  • reprezentację wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym (sporządzanie wniosku o zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości, sporządzenia wniosku o wyciąg z listy wierzytelności, sporządzenia wniosku o odpis planu podziału, sporządzenie sprzeciwów do listy wierzytelności itp.)
  • obsługę prawną podmiotów gospodarczych, co do których ogłoszona została upadłość z możliwością zawarcia układu,
  • sporządzenie wniosku w imieniu wierzyciela lub dłużnika o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej lub układowej,
  • sporządzenie wniosku o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej,
  • sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej i przeprowadzenie merytoryczne klienta przez całe postępowanie.