• doradztwo w ustalaniu podstaw do zgłoszenia wniosku o upadłość przez przedsiębiorców i konsumentów,
  • sporządzenie wniosków o ogłoszenie upadłości dla przedsiębiorców i konsumentów, w tym wniosków o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu,
  • reprezentowanie upadłego w postępowaniu upadłościowym po wydaniu przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości lub otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego,
  • reprezentowanie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym lub układowym.