• ustalenie danych adresowych dłużnika,
  • nadzór nad terminową spłatą należności,
  • ustalanie sytuacji finansowej dłużnika (poszukiwanie majątku dłużnika)
  • sporządzenie dokumentów zabezpieczających spłatę zadłużenia przedsądowych i sądowych (postępowanie zabezpieczające),
  • dochodzenie należności w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym (wybór Kancelarii Komorniczych o największej skuteczności).