• kompleksowa obsługa w zakresie rejestracji podmiotów w KRS oraz rejestracji zmiany danych (rejestracja podmiotu, wykreślenie podmiotu)
  • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji zdarzeń podlegających zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.