Polityka Ochrony Danych Osobowych Kancelarii Prawnej Miśko-Pawłowska i Wspólnicy sp.k.

Mając na uwadze zapewnienie Państwa bezpieczeństwa i poufności w zakresie danych osobowych wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. zapewniamy, że dołożę wszelkich starań, aby zapewnić ochronę Państwa danych osobowych, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, w tym stosowanie odpowiedniej ochrony podczas świadczenia na Państwa rzecz usług prawnych.

Administrator Danych

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Kancelaria Prawna Miśko-Pawłowska i Wspólnicy sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Żmigrodzkiej 81-83. W razie pytań dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sekretariat@kprawnamp.pl.

Cel przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności gospodarczej Kancelaria Prawna Miśko-Pawłowska i Wspólnicy sp.k. zbiera i przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług prawnych na rzecz Klientów w związku z zawartymi z nimi umowami.

 Przetwarzanie danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarią Prawną Miśko-Pawłowska i Wspólnicy sp.k. na zasadzie dobrowolności. Odmowa ich udostępnienia może spowodować niemożliwość świadczenia na Państwa rzecz usług prawnych.

Na każdym etapie przetwarzania danych przez Kancelarię, mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,
  • sprostowania, modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;
  • całkowitego usunięcia swoich danych (,,prawo do bycia zapomnianym”)jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne,
  • niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu;
  • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych.

Okres przetwarzania danych

Kancelaria Prawna Miśko-Pawłowska i Wspólnicy sp.k. będzie przetwarzała Państwa dane osobowe przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub okresu obowiązywania umowy z klientem.

Przekazywanie danych

Państwa dane osobowe przetwarzane są w zasobach Kancelarii Prawnej Miśko-Pawłowska i Wspólnicy sp.k. i nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE). Jeżeli dojdzie do takiego przekazania, niezwłocznie poinformujemy o tym fakcie i zamieścimy informacje na ten temat na stronie internetowej i w niniejszym Regulaminie.

W ramach świadczonych usług Kancelaria może przekazać Państwa dane osobowe innych podmiotom współpracujących, jednakże w każdym przypadku podmioty te zobowiązane będą do zachowania poufności.

Ryzyko przetwarzanie danych

Na podstawie obiektywnej oceny Kancelaria Prawna Miśko-Pawłowska i Wspólnicy sp.k. stwierdza, że jest niskie ryzyko związane z operacjami przetwarzania danych.

Dodatkowe informacje

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zmiany Polityki ochrony danych osobowych

Niniejsze Zasady przetwarzania danych osobowych obowiązują od dnia 25 maja 2018 r. do odwołania. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszych zasadach, zawsze w celu poprawy, jakości świadczonych przez nas usług oraz w poszanowaniu Państwa praw i prywatności.