Czy pracodawca może nie przyjąć wypowiedzenia umowy o pracę wraz ze zwolnieniem lekarskim?

Osoba trzecia dostarczyła moje zwolnienie lekarskie do pracodawcy, szef odmówił jego przyjęcia argumentując, że kadry są w innej miejscowości. Ze zwolnieniem było dołączone wypowiedzenie umowy o pracę, które również nie zostało przyjęte, ponieważ szef twierdzi, że pracownik nie może wypowiedzieć stosunku pracy przebywając na zwolnieniu lekarskim. Czy to było zgodne z prawem? Co w sytuacji, kiedy wypowiedzenie wraz ze zwolnieniem lekarskim zostanie wysłane pocztą i pracodawca go nie przyjmie? Alicja z Zielonej Góry

Nieprzyjęcie przez pracodawcę zwolnienia lekarskiego.

Jeżeli chodzi o  kwestie nieprzyjęcia Twojego zwolnienia lekarskiego to należy wskazać, że pracodawca jako płatnik składek ma obowiązek przyjąć zwolnienie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy i niezwłocznie przesłać je do ZUS.

Dlatego też gdy pracodawca od tego obowiązku się uchyla powinnaś złożyć odpowiedni wniosek do oddziału ZUS o przejęcie wypłaty zasiłku, opisując w nim swoją sytuację.

Wypowiedzenie umowy o prace przez pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim.

Idąc dalej twój pracodawca nie miał racji co do tego, że nie możesz wypowiedzieć umowy o pracę będąc na zwolnieniu lekarskim, ponieważ prawo w tym zakresie ogranicza jedynie jego. Na podstawie art. 41 kodeksu pracy: pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Celem tej regulacji jest ochrona pracownika przebywającego np. na zwolnieniu lekarskim.

Przesłanie wypowiedzenia wraz ze zwolnieniem lekarskim pocztą.

Gdy pracodawca nie przyjmuję złożonego przez Ciebie wypowiedzenia z punktu prawnego nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ zgodnie z art.30 §1 pkt 2 kodeksu pracy umowa o pracę rozwiązuję się przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem).

Jeżeli przesłałaś wypowiedzenie listem to wówczas według art. 61 kodeksu cywilnego: oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Nie jest istotne czy pracodawca faktycznie otworzył zawartość przesyłki i zapoznał się z jej treścią, lecz to czy rzeczywiście do niego trafiła.

Również to czy pracodawca zgadza się z tym wypowiedzeniem czy nie, nie ma żadnego znaczenia ponieważ wypowiedzenie jest jednostronnym oświadczeniem woli.

Dlatego w sytuacji gdy przesyłasz za pomocą poczty tak ważne dokumenty/oświadczenia warto zrobić to listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, by w razie jakichkolwiek wątpliwości co do ważności wypowiedzenia stosunku pracy móc wykazać tego dowód!

Jeśli masz wątpliwości natury prawnej zadzwoń – 533 475 835 lub napisz do nas: sekretariat@kprawnamp.pl. Zachęcam do kontaktu i pozdrawiam Was gorąco!