Czy mogę podjąć pracę na zasiłku macierzyńskim?

Witajcie!

Jedna z czytelniczek, Marlena, zwróciła się ostatnio z pytaniem, pozwólcie zatem, że oddam jej głos:

Jestem świeżo upieczoną mamą, mała Gabrysia rośnie jak na drożdżach, a ja zaczęłam się zastanawiać, czy gdy Garysia ma już cztery miesiące, nie podjąć jakiejś pracy, w formie na przykład umowy o dzieło. Jestem, co prawda, zatrudniona w firmie IT, do której wrócę po wykorzystaniu w pełni przysługującego mi urlopu, ale jednocześnie chętnie bym w mniejszym, mniej regulowanym przez pracodawcę czasie popracowała? Marlena z Kołobrzegu

Pytanie Marleny na pewno nurtuje wiele naszych Czytelniczek, stąd też rozwieję wszelkie wątpliwości z podejmowaniem pracy w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego.

W przypadku Marleny, która urodziła jedno dziecko, długość urlopu macierzyńskiego wynosi 20 tygodni, liczonych od dnia porodu.

Nie później niż 21 dni po porodzie, pracownica może złożyć wniosek o udzielenie jej urlopu rodzicielskiego.

Ten urlop może trwać maksymalnie do 32 tygodni.

W trakcie urlopu zarówno macierzyńskiego, jak i urlopu rodzicielskiego, mamie dziecka przysługuje zasiłek macierzyński.

Ale pamiętajcie,  zasiłek nie jest przeszkodą do podjęcia pracy zarobkowej!

Panie, które stoicie przed takim dylematem, oto opcje dla Was:

  • możecie, po pierwsze, złożyć wniosek do swojego pracodawcy, w terminie nie krótszym niż 21 dni przed zamiarem podjęcia pracy, w celu łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu (w przypadku Marleny- wniosek składa do firmy IT).
  • może to nastąpić po 20 tygodniach od porodu.
  • wymiar pracy nie może przewyższać 1/2 pełnego wymiaru pracy.
  • w takim wypadku, wynagrodzenie będzie wam przysługiwało w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru czasu pracy, którą wykonujecie!
  • jednocześnie pracodawca nie jest związany takim wnioskiem! Może pisemnie udzielić odmowy, wraz z uzasadnieniem, jeśli takie połączenie pracy wraz z urlopem macierzyńskim nie byłoby możliwe, z uwagi na chociażby organizację pracy w zakładzie pracy.

Przechodząc już stricte do odpowiedzi Marleny. Tak, oczywiście może ona podjąć  na podstawie umowy cywilnoprawnej pracę zarówno z dotychczasowym pracodawcą jak i z innym!

Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, żeby jednocześnie mogła korzystać z urlopu rodzicielskiego oraz chociażby zawrzeć umowę zlecenie czy też umowę o dzieło!

Mam nadzieję, że odpowiedź satysfakcjonuje mamy, które zastanawiają się nad możliwością podjęcia pracy w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Marlenie, życzę powodzenia w połączeniu macierzyństwa z pracą, a także wielu wspaniałych chwil z Gabrysią! Pozdrawiam ciepło, bo pogoda nas nie rozpieszcza!

Jeśli masz wątpliwości natury prawnej zadzwoń – 533 475 835 lub napisz do nas: sekretariat@kprawnamp.pl. Zachęcam do kontaktu i pozdrawiam Was gorąco!