Pro bono

Jednym z fundamentów działalności Kancelarii Prawnej jest idea odpowiedzialności społecznej. Zdając sobie sprawę ze szczególnej misji, jaką pełnią osoby wykonujące zawody prawnicze oraz z wielkiej wagi działalności o charakterze pro publico bono, Kancelaria zaangażowana jest w działalność podmiotów niosących pomoc osobom pokrzywdzonym przez los. Ponadto Kancelaria w każdy pierwszy wtorek miesiąca pełni dyżur i udziela bezpłatnych porad prawnych dla kobiet po mastektomii. Prawnicy Kancelarii biorą udział w różnych akcjach charytatywnych oraz przedsięwzięciach środowiskowych takich jak np. ogólnopolski projekt „Szlachetna Paczka”.