FORMULARZ

DANE KONTAKTOWE

TELEFON

Tel. 71 661 09 99

Tel. 533 475 835

ADRES

Kancelaria Prawna Miśko-Pawłowska i Wspólnicy Sp.k.

pl. Strzelecki 25, 50-224 Wrocław

E-MAIL

sekretariat@kprawnamp.pl

 

 

 

Polityka prywatności
*Powierzam oraz dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych (również w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania) przez następujące podmioty: Kancelaria Prawna Miśko-Pawłowska i Wspólnicy sp. k., e-Kancelaria GPF SA, Uni Call Service sp.zo.o., Wiarygodna Firma sp.zo.o. oraz inne podmioty kapitałowo związane z Kancelaria Prawna Miśko-Pawłowska i Wspólnicy sp. k., swoich danych osobowych, w tym adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu w celach związanych z przedstawianiem informacji handlowych i promocji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku tekst jednolity Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Kancelaria Prawna Miśko-Pawłowska i Wspólnicy sp. k. jako administrator danych jest zobowiązana do podjęcia środków zabezpieczających zbiór danych w myśl przepisów art 36 – 39 w/w ustawy.
*Oświadczam, że zostałem poinformowany o celu zbierania ww. danych osobowych, dobrowolności ich podania, prawie wglądu do swoich danych osobowych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, poprawienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.